גודל טקסט      

נבחרי הציבור

נבחרי הציבור משמשים כחבריי מליאת המועצה.
החברים נבחרו בבחירות המוניציפאליות לקרני שומרון.
מליאת המועצה מונה 9 חברים , כולל ראש המועצה, ומתכנסת אחת לחודש לדון בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי.
בעמוד זה תוכלו למצוא פרטים על נבחרי הציבור שלנו :

 

שם חבר המליאה

כתובת

כתובת מייל

יגאל להב – יו"ר

גינות שומרון

igal@karneishomron.co.il

אבי לנקרי – חבר מליאה ומ.מ. ראש המועצה

גינות שומרון

albertlancry@yahoo.com

אבי חלא – חבר מליאה

גינות שומרון

av45@walla.com

דני אורן - חבר מליאה

נווה מנחם

batia1351@gmail.com

רן אגונר - חבר מליאה

גינות שומרון

ranaguner@gmail.com

לי ניראל - חברת מליאה

גינות שומרון

leenirel@gmail.com

עו"ד מיכאל טפלו - חבר מליאה

גינות שומרון

teplow@zahav.net.il

אסף לוי - חבר מליאה

נווה מנחם

asilevi102@walla.co.il

פיני דנינו - חבר מליאה

גינות שומרון

pdlaw@walla.co.il

 

ועד עובדים
תרבות
איכות הבסיבה
פורטל חינוך
החברה הכלכלית
שירותים חברתיים
nagish

ssl certificates