גודל טקסט      
  • לשכת ראש המועצה קרני שומרון
  • לשכת ראש המועצה קרני שומרון
  • לשכת ראש המועצה קרני שומרון

לשכת ראש המועצה

 

ראש המועצה: מר יגאל להב

טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339
igal@karneishomron.co.il

שלי צפתי

 

גל חוגה

טלפון: 09-7940308 פקס: 09-7940339

shelly@karneishomron.co.il

טלפון: 09-7940350 פקס: 09-7940339
gal@karneishomron.co.i
l

·         כתובת: שד' רחבעם 1 (קניון השומרון), קרני שומרון

 

·         ציבור נכבד, לתשומת ליבכם : קבלת קהל בלשכה – עפ"י תאום מראש בלבד.

 

ועד עובדים
תרבות
איכות הבסיבה
פורטל חינוך
החברה הכלכלית
שירותים חברתיים
nagish

ssl certificates