גודל טקסט      

שירותי משרד הפנים

עקב המעבר לתיעוד ביומטרי החל מתאריך 1.6.17

לא ניתן לעשות אצלנו בתחנת רישום בקרני שומרון

דרכון חדש או חידוש דרכון ו.ת.ז. ראשונה או ת.ז. חדשה.

יש לפנות למשרד הפנים בכפר סבא.

שירותי משרד הפנים

ועד עובדים
תרבות
איכות הבסיבה
פורטל חינוך
החברה הכלכלית
שירותים חברתיים
nagish

ssl certificates