גודל טקסט      

זכויות לאמהות חד - הוריות

משפחות חד הוריות - מידע כללי
באתר שיל-2, שירות יעוץ לאזרח אפשר למצוא את חוק משפחות חד-הוריות, מידע על הזכויות שמגיעות
למשפחות חד-הוריות, מידע על ארגונים שמסעיים למשפחות חד הוריות ושאלות ותשובות בנושא.

חוברת של הביטוח הלאומי על דמי מזונות
באתר ביטוח לאומי נתן להוריד חוברת ובה פרטים על דמי מזונות: מהו חוק המזונות ולמי הוא נועד?
מי זכאי לדמי מזונות מהביטוח הלאומי? סכומי דמי המזונות, תקופת תשלום דמי מזונות,
הגשת בקשה לתשלום דמי מזונות, גביית דמי המזונות מהחייב, ערעור על החלטות הביטוח הלאומי.
 להורדת החוברת

בטוח לאומי
חוק המזונות (הבטחת תשלום) חוק המזונות נועד לסייע לאשה ולילד, תושבי ישראל, שיש בידם פסק דין
לתשלום מזונות והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות  לחוק המזונות

 חבילת הטבות להורה יחיד
הורה יחיד זכאי לקבל גמלת הבטחה הכנסה מהביטוח הלאומי, עד יום הגידול בהכנסה לפחות,
ואשר יגדיל את הכנסתו מעבודה ב – 1,200 ש"ח או יותר.  לפרטים באתר שירות התעסוקה


שאלות ותשובות בנושא זכויות משפחות חד הוריות
באתר חילן -טק יש מקבץ שאלות ותשובות העוסק בזכויות הנובעות מחוק משפחות חד הוריות,
חוק הביטוח הלאומי, פקודות מס הכנסה וחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) לדף השאלות

דיור ושיכון - משפחות חד הוריות ותיקות חסרות דירה
דף מידע, באתר שיל-2 המפרט את הסיוע בשיטה החדשה ומיועד רק לרוכשי דירה
מ-3.8.98 ואילך.  לדף המידע 


מחשבוני משכנתא
מחשבון לבדיקת זכאות משכנתא למשפחה חד הורית ותיקה ומשפחה חד הורית עולה  למחשבונים

הסבר למילוי דין וחשבון יחיד- טופס 1301 
באתר מס הכנסה בהסבר למילוי דין וחשבון מס הכנסה,יש התייחסות ליחיד  שהוא הורה במשפחה
חד-הורית לילדים שטרם מלאו להם 19 שנה. היחיד  זכאי לנקודת זיכוי אחת בנוסף על נקודות הזיכוי
בעד הילדים. לדף ההסבר


מרכזים למשפחות חד הוריות
משרד הרווחה הפעלת מרכזים למשפחות חד הוריות. המרכזים למשפחות חד הוריות מופעלים
ע"י המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לרוב בשיתוף עם ארגוני נשים. מטרת המרכזים
להעניק ייעוץ ותמיכה אישית לחברי המשפחה החד הורית, לקיים מסגרת קבוצתית תומכת וקבוצות
לעזרה עצמית, ולפתח קבוצות מנהיגות לקידום רווחת  המשפחות ה חד הוריות.
 לרשימת המרכזים למשפחות חד הוריות 

 תוכנית שילוב הורים יחידים בעבודה
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מפעיל באמצעות שרות התעסוקה תכנית לשילוב הורים יחידים
בעבודה ועידוד מעסיקים לקליטתם. התכנית פועלת החל מ 1 אוגוסט 2003 ועד ל – 31 יולי 2006.
התכנית כוללת תמריצים למעסיקים ומענקים להורים יחידים. לאתר התמ"ס

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
מעניקה לפי האתר הלוואות לאמהות חד הוריות עד 13,500 ש"ח על-פי המסורת היהודית,
יש אפשרות טובה יותר מצדקה. כמעט אלף שנים חלפו מאז כתב חכמנו הרמב"ם: "שמונה מעלות יש בצדקה,
זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלוואה
או עושה עמו שותפות ... כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול".
האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית, שמקום מושבה בירושלים, מיישמת את האידיאל הזה
הלכה למעשה, משנת 1990. האגודה העמידה הלוואות ללא ריבית בסכום כולל של למעלה
מ- 54 מיליון דולר. ההלוואות ניתנו ללמעלה מ- 28,000 עולים חדשים ומשפחותיהם מחבר העמים,
ממזרח אירופה ומאתיופיה, וכן למשפחות נזקקות אחרות. טופס ההלוואה

 שירותי התמיכה של נעמת במשפחות חד הוריות  לאתר


 

 

הדפסשלח לחבר
ועד עובדים
תרבות
איכות הבסיבה
פורטל חינוך
החברה הכלכלית
שירותים חברתיים
nagish

ssl certificates