גודל טקסט      

עדכון לחוק היטל השמירה

תושבים יקרים שלום רב !

עקב האירועים הביטחוניים בארץ בכלל ובאזרנו בפרט, ההוצאות בגין הערכות הביטחונית הולכות וגדלות, הכנסת ציוד אלקט', מצלמות, הרחבת שעות פתיחת שערים, סיור ועוד...

הגדלת ההוצאות מחייבת את הגדלת ההכנסות, קרי הגדלת היטל השמירה,

בבדיקות שערכנו ברישומי הילדים  במוס"ח ומדווחי  משרד הפנים, עולה כי מאות משפחות מתגוררות ביחידות דיור בישוב ללא תשלום אגרת השמירה,

אי ההשתתפות בנטל השמירה של אותם משפחות פוגע בצד התקציבי,

 

אני פונה  לכל משכירי היחידות משנה, לעדכן על המתגוררים ביחידות אשר ברשותם ,

המועצה מתחייבת  כי בעת פינוי היחידה וכאשר הנכס לא יושכר ויהיה ריק משוכרים  תבוטל אגרת השמירה בגין היחידה,

רק בחלוקת נטל שווה בין כולם, נוכל לשמור על הגינות בחיובי התושבים,

 

לצורך הסדרת הנושא יש להעביר למחלקת הגביה חוזי שכירות של השוכרים ביחידות

בצירוף מספרי נייד של השוכרים ,בדרכים הבאות:

 

*באמצעות המייל :

לאילה רפד מנהלת הגביה בכתובת   ayala@karneishomron.co.il

למאירה קרואני פקידת הגביה בכתובת   meira@karneishomron.co.il

 

*להגיע למחלקת הגביה בזמני קבלת קהל בימים ראשון וחמישי בין השעות 8.30-12.00  וביום שלישי בין השעות 16.30-18.30

 

*לשלוח לפקס מח' גזברות 09-7940347  לידי אילה ,

 

לשאלות בנושא יש לפנות למחלקת גביה 09-7940345/4

 

בברכה, גיורא ראובני

גזבר המועצה

 

רצ"ב ההיטל המעודכן-

 

 

עדכון להיטל השמירה  עדכון להיטל השמירה
הדפסשלח לחבר
ועד עובדים
תרבות
איכות הבסיבה
פורטל חינוך
החברה הכלכלית
שירותים חברתיים
nagish

ssl certificates