גודל טקסט      

פניה למחלקת מחשוב

טופס זה אינו מיועד לתושבים אלא, לעובדי המועצה בלבד!!

עובדים יקרים,
לפניכם טופס לפתיחת פניית שירות ונהלי עבודה לקבלת שרות ממחלקת מחשוב..
לאחר קבלת הטופס, אפנה אליכם במייל או בטלפון לקביעת המשך טיפול.

מקווה לשיתוף פעולה,
תודה,
אינדה לוי - מחלקת מחשוב

*
*
*
*
*

 נוהל עבודה מול מחלקת מחשוב

1.כל תקלה/פניה תסווג לאחת מ- 3 הרמות הבאות:
תקלה משביתה: תקלה המשביתה את עבודת המשתמש לחלוטין .
תקלה רגילה: תקלה המאפשרת המשך עבודה אך מונעת מן המשתמש עבודה שוטפת ותקינה. (כגון תכנה לא עובדת, סריקה חסרה, אתר מסוים לא עולה וכד')
תקלה אחרת: כל תקלה המדווחת על בעיה, או בקשת שינוי/ הדרכה/ רכישה וכד', אך מאפשרת את המשך העבודה התקינה של המשתמש. 

2..התקלות יסווגו ע"י אינדה .

3.קריאת שירות בגין תקלות משביתות, רגילות ואחרות ידווחו ע"י פניה דרך טופס "פניה למחלקת מחשוב" באתר המועצה.

4. אופן מתן השירות: (טלפונית, דרך E-mail, באמצעות התחברות מרחוק למשתמש, או ע"י הגעה במקום) ייקבע לפי הצורך ובהתאם למהות התקלה ומידת חומרתה, לפי שיקול דעת.

5..במקרה של תקלה ו/או זמינות של מערכות קריטיות (מערכות שתפקוד בלתי תקין שלהן יגרום להשבתת שירותי המחשוב למספר רב של משתמשים). כגון: EPR, סיפרת, קומפלוט, אכיפה, קלאב-טק, מכפל, מנב"ס, מדב"ס, קישורים וכו' יש לפנות תחילה לחברה המספקת את השירות.

 

להלן זמן השירות ופירוט זמני התגובה מרגע הבקשה ועד תחילת הטיפול.

ימים ראשון - חמישי בין השעות 9:00-15:00
 זמני טיפול 

משביתה

רגילה

אחרת

קריאה שהתקבלה עד השעה 12:00: תחילת טיפול עד סוף אותו יום.

קריאה שהתקבלה לאחר השעה 12:00: תחילת הטיפול מיד בהתחלת יום העבודה הבא.

התחלת טיפול במהלך 2 ימי עבודה

התחלת טיפול במהלך 5 ימי עבודה

ועד עובדים
תרבות
איכות הבסיבה
פורטל חינוך
החברה הכלכלית
שירותים חברתיים
nagish

ssl certificates