גודל טקסט      

Attractions

Attractions

There is something for everyone in Karnei Shomron.
Outdoor activities, sports, youth activities… for every age and taste.

 

Nahal Kana
Nature Reserve

Bike Paths

Year-round swimming pool and health club

Park Michal

The Shomron Hills

Beautiful Sunsets

ועד עובדים
תרבות
איכות הבסיבה
פורטל חינוך
החברה הכלכלית
שירותים חברתיים
nagish

ssl certificates