הקמת ממ"ד במסגרת פטור מהיתר (הוראת שעה)

תושבים יקרים,

לאור המצב הבטחוני (מלחמת חרבות ברזל), משרד הפנים בתאום עם פיקוד העורף הוציא הנחיות וקובץ התקנות מיום 26.10.2023 "תקנות תכנון ובניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)(הוראת שעה). התשפ"ד – 2023".

לפי ההנחיות הנ"ל ניתן לבנות/להציב ממ"ד/מיגונית במגרש יחידות דיור בבניה נמוכה צמודות קרקע בתנאים כמפורט בהנחיות. כל המעוניין לבנות/להציב ממ"ד/מיגונית מתבקש לעיין בהנחיות הנ"ל ולפעול בהתאם ובתאום עם אגף ההנדסה של המועצה המקומית.

כל הפרטים של ההנחיות ניתן למצוא באתר פיקוד העורף. אגף ההנדסה של המועצה בשמחה תעזור בכל התהליך של תכנון והכוונה של התושבים המעוניינים בכך.

המועצה המקומית קרני שומרון מעודדת את תושביה להשלים אמצעי מיגון החסרים.

הערה: הנחיות מיועדות ליחידות דיור צמודות קרקע שאין להן פתרון מיגון תקני.

 

ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) בבניה קונבנציונלית

 • פטור מהגשת בקשה להיתר, פטור מההיתר
 • פטור מתשלומי אגרות והיטלים
 • המבקש מחויב להגיש תכנון הממ"ד ע"י מהנדס רשום לפיקוד העורף ובקבלת אישור פיקוד העורף למבנה ופרטיו
 • מיקום הממ"ד יהיה בתחום החצר של יחידת דיור של המבקש. מותר שהממ"ד יחרוג מקווי הבניין. הסטטוטוריים. הממ"ד יהיה צמוד ליחידת הדיור של המבקש (מבנה אינטגרלי).
 • מיקום הממ"ד יש לתאם מול אגף ההנדסה
 • היתרון – הקמת מבנה "אינטגרלי" עם מבנה יחידת דיור וכניסה ישירה ממנה לממ"ד, תכנון גמיש.
 • החיסרון : זמן ביצוע וצורך בתהליך קבלת אישור פיקוד העורף

 

מיגונית יבילה (מיוצרת במפעל רשום)

 • פטור מהגשת בקשה להיתר, פטור מההיתר
 • פטור מתשלומי אגרות והיטלים
 • אין צורך לאשר את מבנה המיגונית בפיקוד העורף, אך יש לוודא, כי יצרן המספק את המיגונית קיבל אישור פרטני תקופתי (פעם בשנה) לבניית מיגוניות מפיקוד העורף. עם הזמנת המיגונית יש לדרוש מהיצרן להציג את האישור ולקבלו.
 • מיקום המיגונית  יהיה בתחום החצר של יחידת דיור של המבקש. מותר שהמיגונית תחרוג מקווי הבניין הסטטוטוריים.
 • מיקום הממ"ד יש לתאם מול אגף ההנדסה בטרם ביצוע ההזמנה
 • היתרון -  זמני ביצוע קצרים. קיים מגוון דגמים בגדלים ובעלויות שונות
 • החיסרון – הובלה, צורך במנוף עבור הצבת המיגונית, צורך בהכנת שטח. לא ניתן לתכנן את המיגונית כחלק "אינטגרלי" של יחידת הדיור (מרווח חוץ בין המיגונית ליחידת הדיור).

חברות המייצרות מיגוניות – מרחב מוגן:

 • סולל בונה
 • אשקריט
 • וולפמו
 • עופרים הנדסה
 • כאן דרום אשקלון
 • פוזיציה קצרין
 • יישובניק נט
 • CEPA

לגבי מחירים יש לפנות לכל חברה בהתאם למידות ולתצורה (מיקום חלון דלת ופתח אוויר נקי).