זמני קבלת קהל במשרדי המועצה: 

יום א' 8:30-12:00

יום ב' 13:00-16:00

יום ד' 16:00-18:30

שעות מענה טלפוני במחלקות המועצה:

יום א' – 13:00-16:00

יום ג' – 08:30-12:00

יום ה'- 8:30-12:00

שעות מענה טלפוני במרכז השירות לתושב (גבייה):

ימים א-ה - 08:00-20:00

טלפון מרכז השירות לתושב 09-7940333

Office Hours (in person):

Sunday 8:30 am to 12:00 noon 

Monday 1 pm to 4 pm

Wednesday 4 pm to 6:30 pm

 

Office Hours (telephone only):

Sunday to Thursday

8:00-20:00

09-7940344/345

 When offices are closed, please call 106 for emergency assistance.

===============================

Расписание приёма граждан

Bоскресение   8.30-12.00

Понедельник  13.00-16.00

Среда             16.00-18.30

Расписание приёма обращений

по телефону

с воскресенья по четверг

8:00-20:00

09-7940344/345

В остальное время просьба обращаться в аварийно-справочную службупо телефону    106

 

לספר הטלפונים לחץ כאן