מכרזים במועצה ובחברה הכלכלית

מכרזים במועצה ובחברה הכלכלית
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים זוכים
11.2022 מכרז לאספקה והתקנה ציוד תקשורת במוסדות חינוך פומבי 24/05/2022 22/06/2022 02/06/2022
8.2022 מכרז להפעלת ואחזקת קפיטריה פומבי 15/05/2022 30/05/2022 22/05/2022
12.2022 הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים במועצה מקומית קרני שומרון פומבי 11/05/2022 31/05/2022 18/05/2022
9.2022 מכרז לאספקה והתקנת פיסול עירוני בקרני שומרון פומבי 08/05/2022 01/06/2022

עבור לארכיון המכרזים