גני ילדים

גננות יקרות,

בדף זה נמצא כל המידע הקשור לביטחון ובטיחות בגני הילדים - החוברת השנתית, הטפסים הדיגיטליים למילוי חודשי, וחומרים שימושיים שוטפים לאורך השנה.

חשוב לזכור - משמעות ניהול נכון של תחום הביטחון והבטיחות בגן הוא שמירה על חיי הילדים והצוות!

 

מילוי טופס חודשי - תכנית עבודה שנתית

 

 

לפרטים:

אביטל היומן
קב"ט מוס"ח
09-7929472
054-2482530