מכרזים במועצה ובחברה הכלכלית

מכרזים במועצה ובחברה הכלכלית
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים זוכים
04.2022 מכרז לאספקה והתקנת מתקני משחקים בשצ"פים בקרני שומרון פומבי 29/03/2022 09/05/2022
05.2022 מכרז לאספקה והרכבת ריהוט רחוב בקרני שומרון פומבי 29/03/2022 09/05/2022
06.2022 מכרז לאספקה והתקנת פיסול עירוני בקרני שומרון פומבי 29/03/2022 28/04/2022
07.2022 מכרז לאספקה והתקנת גדרות והצללות בשצפ"ים מרכז אזרחי בקרני שומרון פומבי 29/03/2022 28/04/2022
10/2022 מכרז לביצוע עבודות בנייה ופיתוח – 8 כיתות ישיבה תיכונית בקרני שומרון פומבי 22/03/2022 25/04/2022
01/2022 מכרז לרכישת רכב פומבי 08/02/2022 01/03/2022
01/2022 מכרז לביצוע פיתוח שצ"פ מרכזי במרכז האזרחי בקרני שומרון פומבי 08/02/2022 24/02/2022
1/2022 מכרז לביצוע פיתוח שצ"פ מרכזי במרכז האזרחי בקרני שומרון חיצוני 03/02/2022 24/02/2022
קול קורא קול קורא למתן הצעות להפעלת מערכת מחשוב - מחלקת רווחה פומבי 12/12/2021 30/12/2021
קול קורא קול קורא למכירת קולנועית 06/12/2021 04/01/2022
קול קורא קול קורא למכירת אופנוע 06/12/2021 06/01/2022
002/2021 מכרז למכירת כלי רכב מסוג: שברולט סוואנה – מסחרי N 2 חיצוני 29/11/2021 08/12/2021
119/2021 מכרז זוטא לביצוע עבודות איטום גג בביה"ס ברקאי במועצה מקומית קרני שומרון חיצוני 18/11/2021 02/12/2021
08.2021 מכרז למכירת טרקטורון משא בומברדייה חיצוני 14/11/2021 13/12/2021
השכרת מבנה שייבנה לצורך הפעלת מעון חוסים בקרני שומרון פומבי 06/10/2021 24/10/2021
קול קורא סיבים אופטיים בקרני שומרון פומבי 29/09/2021 12/10/2021
מכרז לביצוע פיתוח כבישים ותשתיות במרכז האזרחי בקרני שומרון חיצוני 29/08/2021 07/10/2021
מכרז מס' 114/2021 לביצוע עבודות חפירה חיצוני 24/08/2021 13/09/2021
מכרז 115/2021: לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה 01/08/2021 30/09/2021
דרוש/ה מזכירה למפת"ח (המרכז לגיל הרך) 26/07/2021 12/08/2021
מכרז לאספקת גופי תאורה רחוב מסוג LED בשכונת מעלה שומרון 25/07/2021 12/09/2021
מכרז לתכנון, אספקה, התקנה, חיבור לרשת החשמל ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של מועצה מקומית קרני שומרון 03/2021 פומבי 18/03/2021 18/04/2021
מכרז 103/2021 למכירת כלי רכב מסוג: רנו קאנגו חיצוני 04/03/2021 04/04/2021
הצעות להקמת מבנים להשכרה באזור תעשיה צפוני בקרני שומרון חיצוני 22/02/2021 22/03/2021
מכרז להשכרת מבנים לתעשייה / אחסנה חיצוני 19/08/2021
קול קורא לפריסת תשתיות תקשורת 19/08/2021
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 10/08/2021
מכרז למכירת אופנוע 18/08/2021

חזור למכרזים פעילים